chỉ một đường rách ngay gối cũng đủ chất

chỉ một đường rách ngay gối cũng đủ chất