xu hướng vintage thì chất còn gì bằng?

xu hướng vintage thì chất còn gì bằng?