Nếu chàng có thân hình vạm vỡ, cơ bắp

Nếu chàng có thân hình vạm vỡ, cơ bắp