Nếu chàng có vóc dáng cao và gầy

Nếu chàng có vóc dáng cao và gầy