Nếu chàng có vóc dáng mập và thấp

Nếu chàng có vóc dáng mập và thấp