Nếu chàng có vóc dáng cân đối

Nếu chàng có vóc dáng cân đối