Áo Flannel có hai dòng áo nổi tiếng chính là áo kẻ caro và áo trơn

Áo Flannel có hai dòng áo nổi tiếng chính là áo kẻ caro và áo trơn