Climalite: kiểm soát độ ẩm, chuyển hóa mồ hôi.

Climalite: kiểm soát độ ẩm, chuyển hóa mồ hôi.