Adidas là thương hiệu bán chạy nhất thế giới

Adidas là thương hiệu bán chạy nhất thế giới