Gucci luôn gắn liền với những món đồ xa xỉ và đắt tiền

Gucci luôn gắn liền với những món đồ xa xỉ và đắt tiền