sao có thể thiếu áo len được

sao có thể thiếu áo len được