Liệu có thể diện quần jogger ở mọi lúc, mọi nơi?

Liệu có thể diện quần jogger ở mọi lúc, mọi nơi?