Màu trắng và xám là hai gam màu có “họ hàng” với nhau

Màu trắng và xám là hai gam màu có “họ hàng” với nhau